STOWARZYSZENIE AJDE JANO

TANECZNE FOLKOWISKO – MIĘDZYPOKOLENIOWY VIII FESTIWAL TAŃCÓW W KRĘGU W OSTROMECKU 29.07.-02.08.2018 r.