fbpx

O NAS

Stowarzyszenie powstało w marcu 2012 roku.

Kierujemy się mottem;

“taniec otwiera w ludziach to co najpiękniejsze…”

Celem Stowarzyszenia jest:

  • Stwarzanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy instruktorami tańca, terapeutami     oraz innymi osobami, które pracują w takich dziedzinach jak: sztuka, medycyna, fizjoterapia,      psychologia;

  • Działalność na rzecz młodzieży, osób starszych, samotnych oraz osób z obniżoną normą intelektualną;

  • Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;

  • Integrowanie społeczności z osobami niepełnosprawnymi oraz osobami z obniżoną normą intelektualną;

  • Reprezentowanie i popularyzacja różnorodności kulturowej narodów i regionów europejskich;

  • Poszerzanie wiedzy na temat tańców etnicznych i terapii zajęciowej oraz wykorzystywanie tych     doświadczeń w pracy warsztatowej i terapeutycznej;Działania na rzecz integracji europejskiej

  • Rozpowszechnianie kultury narodowej krajów świata, a w szczególności krajów Europy    poprzez inicjowanie różnych form artystycznych związanych z upowszechnianiem tańców     etnicznych oraz współdziałanie w tym zakresie z placówkami kulturalnymi;

Zapraszamy do współpracy, zapisz się do stowarzyszenia:

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja członkowska pobierz tutaj

Statut Stowarzyszenia pobierz tutaj